TERAPINĖS SESIJOS

Konsultuoju kabinete Vilniuje ir nuotoliniu būdu
Registracija

Suaugusiojo terapinės sesijos 

Skirta suaugusiems žmonėms, norintiems įveikti iškilusius sunkumus jų gyvenimo situacijose bei išmokti su jai  tvarkytis savarankiškai. 

Dažniausiai klientai kreipiasi dėl padidėjusio nerimo, baimių, patiriamų sunkumų santykiuose, darbe taip pat dėl padidėjusios įtampos. Taip pat kreipiasi dėl patiriamų sunkumų priimant sprendimus, dažnai patiriamą liūdesį, vienatvę. 

Suaugusiojo terapinės sesijos

Konsultacijos trukmė  50 – 60  min. Vienos konsultacijos įkainis 35 Eur.

Poros terapinės sesijos

Viena didžiausių poras kamuojančių dilemų – nesusikalbėjimas, kuris nėra išsprendžiamas vien bandymu pasikalbėti. Bendravimas ir efektyvus bendravimas yra du skirtingi dalykai. Abi pusės nori jaustis išgirstos, suprastos ir vertinamos. Poros terapijos metu analizuojami įprasti porų bendravimo būdai, kurie keičiami efektyvesniais. Psichologas siekia padėti porai ar šeimai efektyviau bendrauti tarpusavyje ir taip pagerinti gyvenimo kokybę.

Jeigu partneris atsisako lankyti porų terapiją, rekomenduojama imtis asmeninės terapijos, galbūt tai paskatins prisijungti ir jūsų antrąją pusę. Pasak psichologų, net jei į terapiją eisite vienas (-a), tai gali gerokai pakeisti jūsų savivertę, mąstymą, o tuo pačiu ir santykius su mylimu žmogumi.

Individualus poros konsultavimas

Konsultacijos trukmė 60-70 min. Vienos konsultacijos įkainis 45 Eur.

 Šeimos terapinės sesijos

Problemos daug greičiau atsiskleidžia, kai psichologo kabinete susirenka visa šeima. Būtent dėl to, į konsultacinį darbą stengiamasi įtraukti visus šeimos narius, kurie terapijoje yra lygiaverčiai, bendradarbiaujantys proceso dalyviai. Svarbu pastebėti, kad pradžioje įvardyta „vaiko problema“ (pavyzdžiui, vaiko elgesio problemos) konsultavimo metu keičiasi ir yra apibūdinama kaip „visos šeimos problema“ (pavyzdžiui, tėvai atsiriboję, todėl vaikas naudoja tam tikrus netinkamus elgesio būdus, kad pritraukti tėvų dėmesį). Taigi, šeimai yra sudaromos sąlygos pamatyti giluminę „šakninę“ problemą, ieškoma potencialių pokyčio galimybių.

Šeimos konsultavimas sukuria keletą privalumų: su problemomis dirbama tiesiogiai, procesas vyksta sparčiau, intensyviau, nes artimi žmonės yra galinga jėga ir pokyčių šaltinis. Galų gale, šeimos sąveikos dėka pasiekti rezultatai yra patvaresni, kai grįžtama į įprastinę aplinką.

Individualus šeimos konsultavimas

Konsultacijos trukmė – 90 min. Vienos konsultacijos įkainis 50 Eur.

Tėvų konsultavimas vaikų aukėjimo klausimais

Konsultacijos tėvams, kurie susidūrė su įvairiomis vaiko maištavimo formomis, auklėjimo krizėmis. Tėvai “atsineša” problemą, kurią analizuoja kartu su psichologu. Tai yra galimybė greitai ir per trumpą laiką gauti greitą ir tinkamą informaciją apie vaiko sveikatą, jo raidos ypatumus  ir vaiko amžiui tinkamus auklėjimo metodus.

Tėvai pradeda praktiškai taikyti naujas veiksmingas auklėjimo strategijas (aktyvus klausymasis, empatija, tinkamas pagyrimas, jausmų įvardinimas ir išreiškimas, taisyklių ir ribų nustatymas ir jų laikymasis, dalyvavimas vaiko gyvenime, pozityvus drausminimas nežeidžiant vaiko savivertės, veiksmingas konfliktų sprendimas, vaiko stebėsena). Tėvai stiprina pasitikėjimą savimi, geba atpažinti savo jausmus ir juos įvardinti, geba geriau valdyti pyktį, susipažįsta su alternatyviais streso įveikos būdais.

Konsultacijos trukmė – 50 min. Vienos konsultacijos įkainis 35 Eur.

Grupės

– Tėvų grupės (pozityvios tėvystės mokymų / emocinės savipagalbos grupės)

– Terapinės grupės (nerimo, pykčio, savivertės)

Tėvų grupės tikslas – ugdyti ir stiprinti pozityvių santykių šeimoje kūrimo įgūdžius, padedant tėvams gauti greitą ir tinkamą informaciją apie vaikų sveikatą, jų raidos ypatumus įvairiais amžiaus tarpsniais ir vaiko amžiui tinkamus auklėjimo metodus; išmokti naujų veiksmingų auklėjimo strategijų ir išbandyti jas praktiškai (aktyvus klausymasis, empatija, tinkamas pagyrimas, jausmų įvardinimas ir išreiškimas, taisyklių ir ribų nustatymas ir jų laikymasis, dalyvavimas vaiko gyvenime, pozityvus drausminimas nežeidžiant vaiko savivertės, veiksmingas konfliktų sprendimas, vaiko stebėsena); stiprinti tėvų pasitikėjimą savimi (jausmų atpažinimas ir įvardinimas, pykčio išraiškos valdymas, streso įveikos būdų atradimas).

Programa parengta vadovaujantis naujausiomis socialinių mokslų, psichologijos ir raidos teorijomis bei tyrimais ir atsižvelgiant į vaiko amžių (kūdikystė, ikimokyklinis amžius, jaunesnysis mokyklinis amžius, paauglystė ir jaunuoliai). Yra universali, kadangi tinkama tiek šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius elgesio ar emocinių sutrikimų, tiek susiduriančioms su auklėjimo iššūkiais dėl skirtingo vaiko temperamento, raidos, socialinės aplinkos ar mokyklos problemų. Tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo programa vyksta taikant interaktyvius mokymosi būdus, tėvai turi galimybę vaikų elgesio keitimo ar drausminimo būdus išbandyti užsiėmimų metu. Esant poreikiui, vykdomas individualus asmenų pozityvios tėvystės konsultavimas.

Terapinėje grupėje nuoat skatinamas nuoširdus ir atviras santykių aptarimas su kitais grupės dalyviais. Šis procesas padeda geliau ir giliau pažinti ir suprasti savo santykį su savimi, su kitais ir pasauliu. Be abejonės, dažnam dalyviui iš pradžių gali kelti šiek tiek nerimo ir streso, bet ilgainiui pajaučia, kad grupė yra ta terpė, kurioje galima saugiai jaustis, be baimės būti atstumtam ar vertinanam, kurioje galima atvirai dalintis savo mintimis ir jausmais. Terapinė partirtis grupėje dovanoja patyrimą, kurį dalyviai panaudoja kasdieninio gyvenimo situacijose. Yra pastebėta, kad daugiausia naudos dalyviai gauna tada, kai atvirai bendrauja ir dalinasi.

Grupės vyksta, kai susirenka minimum 6 dalyviai.

Grupės dalydis 6-10 dalyviai. Užsiėmimo trukmė – 1,5 – 2 val. Vieno užsiėmimo įkainis – 20 Eur. Grupės vyksta vieną kartą per savaitę. 

Susisiekime

Švitrigailos g. 7, Vilnius
+370 616 40877
[email protected]

konsultuoju ir nuotoliniu būdu